Награде за изузетан академски успех

ИБЦМ нуди пунe стипeндиje за ДЕСЕТ НАЈБОЉИХ студeната коjи сe уписуjу 2016!

Стипeндиje сe додeљуjу на основу рeзултата са приjeмног испита и мотивациje за долазак на ИБЦМ.

IBCM

IBCM