Пракса

Стажирање: Сви студенти IBCM-а морају да одраде макар једну праксу у току свог студирања.

Студентски пројекти: IBCM тесно сарађује са привредним коморама, privrednim komorama, компанијама, општинама, министарствима и НВО-а да би омогућили студентима да примене своје знање у маркетиншким пројектима.

Предузетништво: IBCM подстиче иновативно и предузетничко размишљање и понашање. Одређен број дипломираних студената са
IBCM-a је започео свој бизнис.

IBCM

IBCM