Академска правила и формулари

Академски календар

Академски календар нуди преглед целе акедемске године са свим важним датумима за вашу бољу оријентацију. Календар за 2014-2015 акедемску годину је постављен овде.

Академска правила

На IBCM-у се примењују академска правила и процедуре које су усклађене са нашим акредитационим захтевима која прате Европски квалификациони радни оквир. Кључна академска правила укључују: Правилник о испитивању и издавању оцена

Додатно, сваки студијски програм има смернице специфичне за њихове програме, које су доступне у програмским приручницима:

To support you with your English for academic assignments, including your English lessons, internship reports and thesis, the following documents are used:

Формулари

Овде можете преузети све формуларе за академску 2014-2015 годину које користимо на IBCM-у:

Школарина  (и регистрација)

Библиотека

Студирање у иностранству и размена студената

Услуге Центра за каријере

Студентски домови

IBCM

IBCM