Smer Javna Administracija

Steknite praktične veštine neophodne za suočavanje sa izazovima savremenog menadžmenta i reformi u javnom sektoru. Pokrivajući čitav niz socijalnih, demokratskih i ekonomskih koncepata kao što su ljudska prava, inovacije, razvoj i evropske integracije, smer Javne Administracije će vas podržati i inspirisati u vašoj ambiciji da donesete promene u svetu u kom zivite.

psm

Kvalifikacije

Nudimo dve vrste diploma na smeru Javne Administarcije:

  • Academy Profession (APdiploma: 2 godine (120 ESPB).
  • Bačelor diploma iz Menadžmenta u Javnoj Administraciji: 3.5 godine (210 ESPB)

Studenti dobijaju diplomu IBCM-a i University College Lillebaelt iz Danske

Plan i program

Opšti semestar

Prvi semestar na IBCM-u se zove Opšti semestar. Pohađaćete nastavu koja se odnosi na sva tri naša smera (Menadžment u zaštiti životne sredine i poljoprivredi, Marketing i Menadžment, i Javna Administracija).

Napomena: Počevši od 2016.godine, novi studenti moraju da se odluče za smer koji žele da upišu u toku apliciranja.

AP i Bačelor

Semestar 2 (AP)Semestar 3 (AP)
Smanjenje siromaštva i razvoj
Ljudski razvoj
Državna organizacija
Razvoj polisa
Principi inovacija
Makroekonomija
Analize finansijskih izveštaja
Zakonodavstvo sdministrativnog i javnog sektora
Menadžment kvaliteta i evaluacija projekta
Javnio budžetiraje
Primenjene inovacije
Ljudska prava i administracija
Semestar 4 (AP)Semestar 5 (Bačelor)
AP Diploma iz PA:
OBAVEZNA PRAKSA
AP Teza

Bačelor diploma na smeru PSM:
Interkulturalna komunikacija i PR
Individualna socializacija i učenje
Upravljanje javnim finansijama
Profesija, organizacija i građani
Analiza potreba i upravljanje projektnim ciklusom
Pravni sistemi
Semestar 6 (Bačelor)Semestar 7 (Bačelor)
OBAVEZNA PRAKSAOBAVEZNA PRAKSA
Bačelor Teza Projekta

*Napomena – Ovo je samo primer plana i programa – nastavni plan može varirati.

Preuzmite Priručnik Smera Javna Uprava.

Mogućnosti za uspešne karijere

Napredak karijere uključuje veliki izbor zanimanja u sektorima vlade, međunarodnom i neprofitnom sektoru, od službenika u javnoj administraciji,  savetnika, analitičara tržišta, do direktora javnih agencija, gradske uprave, i zvaničnika lokalne uprave.

Stvarno radno iskustvo

IBCM moto je “Od teorije do prakse”, a kada diplomirate imaćete priliku da upotrebite znanje koje ste stekli u učionici u stvarnom svetu i pravoj radnoj sredini. Fleksibilni ste bri odabiru mesta gde želite da završite svoju praksu sa punim radnim vremenom.

Ako odlučite da diplomirate na AP nivou (2 godine) biće neophodno da završite jednu tromesečnu praksu u četvrtom semestru. Ukoliko se odlučite za Bačelor studije (3,5 godine) praksa u četvrtom semestru nije obavezna, ali ćete biti u obavezi da odradite 4-5 meseci prakse u šestom semestru.

Ovaj vid prakse je veoma cenjen od strane poslodavaca i često može dovesti do trajnog zaposlenja.

Šta čekate? 

Prijavite se sada i realizujte vaše ideje o društvenim promenama kroz karijeru!

Prijavite se!

 


Ukoliko predstavljate firmu, organizaciju ili kompaniju i zainteresovani ste za obuku i konsultantske usluge, saznajte više ovde.


 APPLY NOW

Erasmus   ucldklogo

 

IBCM

IBCM