Smer Marketing i Menadžment

Steknite sveobuhvatno i raznovrsno poslovno obrazovanje koje će vas opremiti praktičnim veštinama iz oblasti marketinga, komunikacija, upravljanja, preduzetništva i inovacija koje traže vrhunski regionalni i međunarodni poslodavci. Kroz dinamično iskustvo učenja, smer Marketing i Menadžment će vas pripremiti za uspešnu karijeru u sektoru po vašem izboru.

gain-skills-1-2

Kvalifikacije

 Nudimo dve vrste diploma na smeru Marketing i Menadžment:

  • Academy Profession (AP) diploma iz oblasti Marketinga i Menadžmenta (MM): 2 godine (120 ESPB).
  • Bačelor diploma iz Međunarodne prodaje i Marketinga (ISM): 3.5 godine (210 ESPB)

IBCM studenti sa ovog smera stiču diplomu IBCM-a i diploma Lillebaelt Academy iz Danske.

Plan i program

Opšti semestar

Prvi semestar na IBCM-u se zove Opšti semestar. Pohađaćete nastavu koja se odnosi na sva tri naša smera (Menadžment u zaštiti životne sredine i poljoprivredi, Marketing i Menadžment, i Javna Administracija).

Napomena: Počevši od 2016.godine, novi studenti moraju da se odluče za smer koji žele da upišu u toku apliciranja.

AP i Bačelor studije

Semestar 2 (AP)Semestar 3 (AP)
Strateški marketing i istraživanje tržišta
Teorija investicija i finansiranja
Analize finansijskih izveštaja
Interkulturalna komunikacija i Organizaciono ponašanje
Upravljanje i logistika lancem snabdevanja
Međunarodni zakon o trgovini
Principi preduzetništva
Global Marketing
Prodaja i pregovaranje
Makroekonomija
Budžet i optimizacija parametara
Upravljanje projektima i organizacioni razvoj
Poslovno planiranje
Semestar 4 (AP)Semestar 5 (Bačelor)
OBAVEZNA PRAKSA
Izveštaj sa prakse
AP Teza

Poslovno pravo
Menadžment računovodstva
Menadžment radne snage u prodaji Inovacije
B2B Prodaja i Marketing
Menadžment strateškog lanca snabdevanja
Semestar 6 (Bačelor)Semestar 7 (Bačelor)
Napredno računovodstvo
B2B Menadžment prodaje
Lična prodaja
Menadžment naprednog lanca snabdevanja
Izborni Predmet
OBAVEZNA PRAKSA
Izveštaj sa prakse
Bačelor Teza

*Napomena: Ovo je samo primer plana i programa – nastavni plan može varirati.

Preuzmite priručnik za smer Marketing i Menadžment:

Apply now

Stvarno radno iskustvo

IBCM moto je “Od teorije do prakse”, a kada diplomirate imaćete priliku da upotrebite znanje koje ste stekli u učionici u stvarnom svetu i pravoj radnoj sredini. Fleksibilni ste bri odabiru mesta gde želite da završite svoju praksu u trajanju od tri meseca. Prakse su obavezni deo nastave za Academy Profession (AP) kao i Bačelor studijski program. Ovaj vid prakse je veoma cenjen od strane poslodavaca i često može dovesti do trajnog zaposlenja.

Mogućnosti za uspešne karijere

Mogućnosti za uspešne karijere obuhvataju poslove vezane za menadžment, marketing i prodaju u privatnom, javnom ili neprofitnom sektoru, u nacionalnim, međunarodnim ili multi-nacionalnim organizacijama. Neki diplomci sa ovog smera uspostavljaju i svoj privatni biznis.

Šta čekate?

Prijavite se kako biste stekli medjunarodne poslovne veštine koje možete pretvoriti u uspešne karijere.

Prijavite se!


 

 


Ukoliko predstavljate firmu, organizaciju ili kompaniju i zainteresovani ste za obuku i konsultantske usluge, saznajte više ovde.


 

Erasmuseal-logo-en[1]

IBCM

IBCM