Smer Menadžment u zaštiti životne sredine i poljoprivredi

Steknite jedinstveno, interdisciplinarno obrazovanje u upravljanju kritičnim pitanjima zaštite zivotne sredine kao što su poljoprivredna proizvodnja, biodiverzitet, prirodni resursi i obnovljivi izvori energije. Kroz realne primere i modernu ekološku i agro-poslovnu praksu i trendove, smer  Menadžment u zaštiti životne sredine i poljoprivredi će vas opremiti veštinama potrebnim za uzbudljivu karijeru u ovom  sve traženijem polju.

eam

Nudimo dve vrste diploma na smeru Menadžment u zaštiti životne sredine i poljoprivredi:

  • Academy Profession (AP) diploma: 2 godine (120 ESPB).
  • Bačelor diploma: 5 godine (210 ESPB)

Studenti sa ovog smera stiču diplomu IBCM-a i diplomu Lillebaelt Academy iz Danske.

Plan i program

Opšti semestar

Prvi semestar na IBCM-u se zove Opšti semestar. Pohađaćete nastavu koja se odnosi na sva tri naša smera (Menadžment u zaštiti životne sredine i poljoprivredi, Marketing i Menadžment, i Javna Administracija).

Napomena: Počevši od 2016.godine, novi studenti moraju da se odluče za smer koji žele da upišu u toku apliciranja.

AP i Bačelor 

Semestar 2 (AP)Semestar 3 (AP)
Životna sredina i ekosistem
Metodologija istraživanja
Istraživanje tržišta
Osnovi poljoprivrede
Pravni okvir i politika
Analiza finansijskih izveštaja
Planiranje, konzervacija, restauracija i upravljanje staništima.
Zelena tehnologija,obnovljivi izvori energije, upravljanje otpadom
Osnove proizvodnje hrane
Poslovno planiranje
Semestar 4 (AP)Semestar 5 (Bačelor)
OBAVEZNA PRAKSA
AP Teza
Biohemija, proizvodnja hrane i održivost
Razvojna strategija i biznis
Napredna statistika
Razvoj kadrova
Semestar 6 (Bačelor)
Semestar 7 (Bačelor)
Hemija životne sredine
Bioenergija
Menadžment u prostornom planiranju
Prodaja i konsalting
Projektni menadžment
Održiva poljoprivreda
OBAVEZNA PRAKSA
Bačelor teza

*Napomena – Ovo je samo primer plana i programa – nastavni plan može varirati.

Preuzmite priručnik sa smera Menadžment u zaštiti životne sredine i poljoprivredi.

Stvarno radno iskustvo

IBCM moto je “Od teorije do prakse”, a kada diplomirate imaćete priliku da upotrebite znanje koje ste stekli u učionici u stvarnom svetu i pravoj radnoj sredini. Fleksibilni ste bri odabiru mesta gde želite da završite svoju praksu u trajanju od tri meseca. Prakse su obavezni deo nastave za Academy Profession (AP) kao i Bačelor studijski program. Ovaj vid prakse je veoma cenjen od strane poslodavaca i često može dovesti do trajnog zaposlenja.

Mogućnosti za karijeru

Više od 90% naših diplomaca sa ovog smera je sebi obezbedilo radno mesto u struci. Mogućnosti za buduće zaposlenje su: Inžinjer zaštite životne sredine, Menadžer u zaštiti životne sredine, Ekonomista i konsultant u poljoprivredi, Konsultant za ispravnosti hrane, Menadžer poljoprivrednog kombinata, i mnoge druge.

Šta čekate?

Prijavite se i pretvorite vašu želju za očuvanjem životne sredine u karijeru!

Prijavite se!


Ukoliko predstavljate firmu, organizaciju ili kompaniju i zainteresovani ste za obuku i konsultantske  usluge, saznajte više ovde.


Apply now

Erasmus  eal-logo-en[1]

IBCM

IBCM