IBCM je dobio sredstva od Evropske komisije za akademsku godinu (2017/18.)

18 August 2017

Međunarodni Poslovni Koledž Mitrovica (IBCM) sa zadovoljstvom objavljuje da će Evropska komisija finansijski podržati IBCM-ove operacije za predstojeću akademsku godinu 2017-2018!

Ovo je rezultat ogromnog i posvećenog rada IBCM tima, podržanog od SPARK-a i ogromne podrške studenata tokom prethodnih nekoliko meseci, koji će omogućiti IBCM-u da nastavi sa svojom misijom u postizanju dugoročne održivosti. Sredstva su osigurana zahvaljujući velikodušnoj podršci Evropske Komisije u trajanju od 1 godine.

Pozadina
Nakon zahteva Vlade Kosova 2008. godine, IBCM je osnovan u martu 2010. godine kao međunarodno registrovana neprofitna fondacija, kojom upravlja holandska nevladina organizacija SPARK. Njegova misija je pružanje visoko-kvalitetno, praktično orijentisano obrazovanje po pristupačnoj ceni, kako bi ono bilo društveno i ekonomski inkluzivno. Ispunjavajući svoju misiju, IBCM je postao model uspešne visokoškolske ustanove i međuetničke saradnje na Kosovu, sa stopom zaposlenosti od 80% i sa preko 40% njenog studentskog tela koje dolazi iz manjinskih grupa.

IBCM se obavezao da će nastaviti da blisko sarađuje sa vladom, kada se formira, kako bi se osigurala dugoročna državna sredstva u skladu sa ranije postignutim sporazumom za podršku IBCM-u u trajanju od 5 godina, kako bi ustanova mogla nastaviti sa radom kao snažan, neprofitan , nezavisni i međunarodni koledž.

IBCM

IBCM