Mitrovica Innovations Scientific International Conference MISIC 2015

Организована од стране Међународног пословног колеџа Митровица (IBCM), MISIC 2015 (Mitrovica Innovations Scientific International Conference) је међународна научна конференција и радионица која ће се одржати у Приштини и Митровици 15. и 16. септембра 2015. године. Тема је:

Улога бизниса у одрживом развоју нa западном Балкану Међународна научна конференција ће се одржати у Емералд хотелу у Приштини 15.

септембра. Водећи академски научници и истраживачи у међународној заједници ће представити резултате својих истраживања и дискутовати о професионалним изазовима, који се односе на улогу бизниса у одрживом развоју у региону западног Балкана.

Радионице ће бити одржане у новој згради IBCM-а у Митровици 16. септембра на тему „Улога образовања у одрживом развоју“ и „Ефективност стратегија и политика за одржив развој“.

Радионице ће окупити локалне интересенте и студенте, као и представнике локалних и међународних акaдемских институција.

Очекује се присуство више од 100 делегата, укључујући акaдемике, креаторе политике, студенте и друге релевантне интересенте. Поред тога, пет говорника из Чешке, Шведске, Грчке, Турске и Албаније ће као уводничари дати осврт на напред наведене теме.

Конференција ће промовисати сарадњу за одрживи развој бизниса нa западном Балкану.

За више информација посетите нашу интернет страницу: http://ibcmitrovica.eu/misic.

IBCM

IBCM