Links

Download Reports

 

IBCM МЕЂУНАРОДНИ БИЗНИС КОЛЕЏ МИТРОВИЦА ОДРЖАВА КОНФЕРЕНЦИЈУ: МИТРОВИЦА ИНОВАЦИЈЕ 2015: Вештине, Вештине, Вештине

 

 

Конференција се одржавала 13-ог јуна у новој згради колеџа.

 

Mitrovica Innovations 2015 – Skills, Skills, Skills discussed potentials and challenges for human resource development as a key challenge and opportunity for economic development with particular focus on agribusiness and agriculture, small and early stage enterprises as well as human resource development in public administration.

 

Митровица Иновације 2015 – Вештине, Вештине, Вештине је дискутовала о потенцијалима и изазовима развоја људских ресурса као кључне препреке и могућности за економски развој са посебним фокусом на агробизнису и пољопривреди, менаџменту животне средине као и на развој људских ресурса у јавној администрацији.

 

Догађај је спојио регионалне и међународне експерте, интересенте и партнере из разних поља укључујући приватни и јавни сектор, академске грађане, међународне донаторе и финансијске институте. Конференција Митровица Иновације је пружила платформу за иновативно размишљање и за стварање снажног импулса за локално и регионално умрежавање и за стварање политике окренуте ка будућности.

 

Догађај je покривао следеће теме: Развој људских ресурса у Агробизнису, Изазови људских ресурса и могућности за мала  предузећа и предузећа у настајању и Развој људских ресурса у Јавној Администрацији.

 

Развој људских ресурса у Агробизнису

 

Кључне теме

 

 • Привлачење и задржавање нових талената у агробизнис сектору
 • Вештине које недостају сектору
 • Статус техничког образовања у овом сектору
 • Како поспешити иновације у овом сектору

 

Кључне препоруке за приватни сектор

 

 • Приватни сектор треба да боље сарађује са образовним институцијама како би боље уклопили образовање са овим потребама
 • Праксе и остали облици раног радног искуства су потребни како би се изградили капацитети људских ресурса.

 

Кључне препоруке за јавни сектор

 

 • Агробизнис сектор мора да буде боље усклађен са најбољим праксама из ЕУ како би био конкурентан
 • Постоји потреба за централизованим пољопривредним тржиштом у северној Косовсој Митровици како би се повезали произвођачи и купци.
 • Постоји недостатак инспектора што представља законску опасност за пољопривреднике и то питање треба покренути како се би се осигурала сигурност и како би се најбоље праксе испоштовале.
 • Питање неформалног/црног тржишта треба покренути.

 

Кључне препоруке за донаторе

 

 • Иако су одређени ресурси инвестирани у развој агробизнис сектора постоји потреба да ови ресурси постану једнако доступни са све општине.
 • Интересенти имају осећај да  донатори морају да пажљивије слушају потребе заједница.
 • Већа транспарентност и надзор је потребан како би се спречило дупло коришћење фондова и како би се осигурало да се они користе адекватно. Панелисти описују случајеве где се средства користе ненаменски као и да је неколико грантова додељено истом пројекту.
 • Тренинзи у области агробизниса су често прекратки како би имали утицаја.

 

Кључне препоруке за академске институције

 

 • Школе могу да помогну сектору укљичивањем елемента „кул фактора“. Тренутно на пољопривреду се гледа као последње уточиште,  што је став који се може обликовати другачије кроз нови смер у образовању.
 •  Бољи објекти су потребни, као што су поља за практични рад или чак смештај за студенте који често требају да пређу дужи пут како би студирали пољопривреду.

 

Изазови људских ресурса и могућности за мала  предузећа и предузећа у настајању

 

Кључне теме

 

 • За разлику од свих других функција људских ресурса специјални фокус треба ставити на стратегијску његову стратегијску функцију
 •  Функције људских ресурса за мала предузећа и предузећа у настајању треба „оутсорсовати“
 •  Еко систем људских ресурса треба бити креиран и развијен како би се поспешио развој
 • Проактивна организациона култура треба бити развијена „радећи (вештине), а не само мислећи (теорија)“.
 • Процена и селекција запослених је круцијална за успех
 • Постављање правих људи на праве позиције је исто веома важно за развој малих и средњих предузећа

 

Recommendations – for small and early stage enterprises:

 

 • Develop customer base before developing clear organizational structure to be fully operational
 • Enable sharing of complementary skills sets (for employees) and invest in their further professional development
 • Outsource and in-source the HR functions with assessment of proper parameters: costs vs. benefits
 • Grow the company by growing the HR functions

 

Recommendations for the donors:

 

 • There is a need to work directly with women entrepreneurs in the field and ease the flow and access of information needed for successfully developing their businesses.
 • Attention should be given to the specific educational and training needs of women.
 • Activities aimed at supporting entrepreneurship should keep in mind the importance of attitude and ambition in addition to developing practical skills.
 • It is important to seek means of connecting growing enterprises with the international market within ten years of their establishment to ensure that they can continue to grow.

 

Препоруке за мала и средња предузећа:

 

 • Развите базу корисника пре него што развите јасну организациону структуру како би били потпуно оперативни
 • Омогућите дељење допуњавајућих сетова вештина (за запослене) и инвестирати у њихов даљи професинални развој
 •  „Оутсорсовати“ или урадити сам функције људских ресурса с обзиром на одговорајуће параметре: трошкови насупрот бенефита
 • Раст компаније се поклапа са растом функција људских ресурса

 

Развој људских ресурса у јавној администрацији

 

Потребан је свеобухватан приступ како би се извукао максимум из људи и радника. Ово је повезано за вештинама, способностима и понашањем, али исто и постављањем вредности у радно окружење јавног сектора укључујући: поштовање за различитост, интегритет и професинализам. Ову су важна „меке“ вештине које треба усадите у студенте.

 

Специфични сетови вештина који су корисни укључују способност за рад у тимовима и управљање својим дневним задацима: комуникационе и презентационе вештине и потреба да се прилагоде радном окружењу.

 

Изазов лежи у томе да ће високо квалификовани радници напустити радно окружење које их не награђује како би потражили прилику за боље плате у иностранству, или како би радили у некој међународној организацији за већу плату.

 

 

Међународни пословни колеџ Косовска Митровица (IBCM) је међунардно регистрована непрофитна образовна фондација. IBCM нуди међународне акредитоване бачелор дипломе. IBCM је мултиетничка организација са објектима на обе стране реке Ибар у Митровици. Сви програми на IBCM-у се предају на енглеском језику. Од оснивања 2010, IBCM је достигао успешне резултате и репутацију за пружање високо квалитетног међународног образовања по приступачној цени за све студенте. IBCM пружа значајну подршку мањинским групама.  Дипломци ИБЦМ-а остварују стопу запослења од 75%.

 

IBCM Међународни Пословни Колеџ Косовска Митровица је подржан од стране групе међународних донатора, укључујући Шведску, Холандију, Швајцарску, Уједињено Краљевство и Данску. Од 2014, Европска Комисија такође пружа подршку колеџу.

Links

Invitation Website

 

Image gallery

 

Video gallery

Download Reports

IBCM_Mitrovica Innovations 2015 - Full Report - 13 June 2015