British Council

Që nga Maji 2013 IBCM është licencuar si qendër testuese nga British Council për “International English Language Testing System, (IELTS)” dhe “English for Speakers of Other Languages, (ESOL)”

brit_council

Kandidatër e interesuar munden të aplikojn për tu testuar në IELTS dhe ESOL provime në IBCM. Në mënyr të përgatitjes për të kaluar provimin në IELTS dhe ESOL, IBCM ofronë kurse intensive të gjuhës angleze.

IBCM

IBCM