Trajnime Profesionale

IBCM ofron trajnime për ndërtim të avansuar të kapaciteteve si dhe zhvillim të zotësive profesionale të bazuara në praktikat më të mira rajonale dhe ndërkombëtare.

training

Përparësitë e Trajnimeve Profesionale të IBCM-së janë:

• Trajnerë profesionalë në gjuhën shqipe, serbe apo angleze
• Të disenjuara sipas nevojave specifike të kompanive, institucioneve publike, OJQ-ve apo individëve
• Teknika interaktive të trajnimit për mësimnxënie të përshtatshme • Përdorim të rasteve studimore si dhe përmbajtjes së bazuar në praktikat më të mira rajonale dhe ndërkombëtare
• Trajnime në objektet moderne të IBCM-së në Mitrovicë apo në cilindo lokacion sipas zgjedhjes suaj

Shembuj të Trajnimeve Profesionale të organizuara nga IBCM:

• Motivimi dhe Lidershipi dhe Psikologjia e Aplikuar e Biznesit
• Menaxhimi i Projekteve: Rritja e konkurrueshmërisë dhe efiçencës
• Mbledhja e fondeve si dhe menaxhimi i projekteve ndërkombëtare
• Anglishtja e biznesit për profesionistët
• Planifikimi i biznesit: instrumentet efektive për ndërmarrjet dhe kompanitë në fazat fillestare të funksionimit
• Menaxhimi i biznesit familjar
• Menaxhimi i mjedisit: Efiçenca e energjisë dhe menaxhimi i mbeturinave
• Zhvillimi lokal ekonomik: Metodat dhe praktikat e suksesshme ndërkombëtare për autoritetet lokale

Kontakti

[cq_vc_thumbnailcaption minheight=”150″ smallheight=”100″ imageposition=”left” backgroundcolor=”#efefef” autoplayspeed=”4000″ imagewidth=”480″ images=”3554″ captiontitle=”Alfia Urazaeva” caption=”+381 (0) 28 534 834
+381 (0) 28 409 013 +386 (0) 49 372 741
a.urazaeva@ibcmitrovica.eu
www.ibcmitrovica.eu” onclick=”lightbox”]

 Përmbajtje për shkarkim
#  Përshkrimi  Shkarko si
1  Trajnime Profesionale pdf_icon
IBCM

IBCM