Këmbimet ndërkombëtare dhe praktikat

Të gjithë studentët në IBCM kanë mundësinë të studiojnë ose të kryejnë praktikën jashtë vendit, si dhe të marrin pjesë në ngjarje tjera ndërkombëtare.

Këmbimet ndërkombëtare

Duke ju falenderuar partneritetit tonë me institucionet arsimore ndërkombëtare, çdo vit studentët e IBCM-së kanë shansin të kalojnë një semester jashtë vendit, financuar nga programi i Erasmus+.

Erasmus

Për t’u konsideruar për aplikim në një program këmbimi, studentët duhet:

  • Të kenë përfunduar vitin e parë të studimeve;
  • Të kanë nota të mira;
  • Të vijojnë ligjëratat rregullisht;
  • Të mos kenë borxhe në tarifat e studimeve;
  • Të demonstrojnë kompetenca ndërkulturore.

IBCM aktualisht ka marrëveshje këmbimi me institucionet ndërkombëtare të renditura më poshtë.

IBCM

IBCM