Valid Apuk aplikon aftësitë e tij komunikative me njerëzit e kulturave të ndryshme në praktikën e OSBE-së në Kosovë MCYS

IBCM

IBCM