Të punosh me ujërat e zeza: Vizita në terren e studentëve të Menaxhimit të Mjedisit dhe Bujqësisë

Një grup prej trembëdhjetë studentësh të IBCM-së të semestrit të 2 të drejtimit Menaxhim i Mjedisit dhe Bujqësisë i kanë bërë vizitë fabrikës së trajnimit të ujërave të zeza për të mësuar më shumë rreth punës së sektorit të sistemit për menaxhimin e ujërave të zeza në Kosovë.

IBCM

IBCM