Shkolla Pranverore në Lituani: Zhvillimi i Agjentëve Inovativ për NVM-të

Tre të diplomuarit e IBCM-së dhe dy mësimdhënëset kanë qenë në Vilniu, Lituani për të marë pjesë në Shkollën Pranverore DIGAS.

IBCM

IBCM