Ndërmarrësit lokal dhe studentët mësojnë se si të reklamojnë veten e tyre në Ditën e Karrierës dhe Klubin e Biznesit

IBCM

IBCM