MITROVICA INNOVATIONS SCIENTIFIC International Conference (MISIC)

MITROVICA INNOVATIONS SCIENTIFIC International Conference (MISIC) është konferencë shkencore ndërkombëtare e organizuar nga Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit në Mitrovicë (IBCM), që do të mbahet në Prishtinë më datë 15 shtator dhe Mitrovicë me datë 16 shtator 2015.

IBCM

IBCM