Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjis ztr. Arsim Bajrami vizitoi Kolegjin Ndërkombëtar të Biznesit në Mitrovicë – IBCM

Me datën 5 mars 2015, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Republikës së Kosovës, ztr. Arsim Bajrami, vizitoi Kolegjin Ndërkombëtar të Biznesit në Mitrovicë – IBCM

IBCM

IBCM