Mësimi i praktikave udhëheqëse: Vizita në teren e studentëve të Mjedisit dhe Agrikulturës

Një grup prej 18 studentësh të IBCM-së kanë bërë vizitë në teren tek dy organizata të rëndësishme bujqësore për të mësuar rreth punës që bëhet për të zhvilluar sektorin e agrikulturës në Kosovë.

IBCM

IBCM