Inovacionet e Mitrovicës, Zbulimi i potencialit të të rinjëve

IBCM do të organizoj konferencën interaktive më 8 dhe 9 qershor që do të bashkoj ekspertët e edukimin të biznesit, sektorin privat lokal dhe ndërkombëtar, si dhe të rinjtë që të mendojnë dhe planifikojnë për zhvillimin e së ardhmes së rajonit. Në mënyrë specifike do të shtjellojmë temat në zhvillimin e sektorit privat dhe karrierës profesionale posaqërisht për të rinjtë dhe pronarët e bizneseve.

IBCM

IBCM