DITA INFORMUESE E IBCM-së (23 shtator 2015, ora 14:00)

IBCM fton të gjithë studentët e interesuar në DITËN INFORMUESE që do të mbahet më 23 qeshor në kampusin e jugut të IBCM-së në rr. Pajazit Boletini nr. 22, 40000 Mitrovicë, prej orës 14:00.

 

IBCM

IBCM