Agjentët e Inovacionit në Lituani: Të diplomuarit dhe mësimdhënësit e IBCM-së në shkollën pranverore

Të diplomuarit dhe mësimdhënësit e IBCM-së po qëndrojnë në Vilnius, Lituani nga 2 maji në shkollën Spring ku mbahet ngjarja me temën “Të sjellim punën dhe shkollimin më afër njëri- tjetrit”

IBCM

IBCM