Cilësi

Stafi: stafi i kualifikuar i mësimdhënësve, ku shumica e tyre posedojnë kredenciale akademike ndërkombëtare.

Stafi ndërkombëtar: Stafi dhe mësimdhënësit e IBCM-së janë ndërkombëtar, që vijnë nga vende të ndryshme përfshirë Kanadanë, Kosovën, Serbinë, Gjermaninë, Maqedoninë, Holandën, Bosnjë dhe Hercegovinën, si dhe Mbretërinë e Bashkuar.

Akreditim ndërkombëtar: Të gjitha programet e studimit të IBCM-së janë të akredituara ndërkombëtarisht nga komisioni i agjensisë gjermane të akreditimit Evaluationsagentur Baden- Wuerttemberg EVALAG.

Objekte të standardeve të larta: Kampuset e IBCM-së janë komode dhe me klasa të standardit të lartë, dhoma mësimi dhe zyre. Çasja 24 orëshe falas në wireless është në dispozicion 24 orë në ditë. Të gjitha klasat janë të pajisura me infrastrukturë moderne të TIK-ut dhe projektorë.

Shërbimi i studentëve: Studentëve të IBCM-së u ofrohet një mori shërbimesh, si përkrahja e qendrës së karrierës dhe biblioteka.

IBCM

IBCM