Programet e studimit

Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit në Mitrovicë (IBCM) është fondacion arsimor jofitimprurës i regjistruar ndërkombëtarisht. IBCM ofron diploma të akredituara ndërkombëtarisht Diplomë Profesionale (AP, 2 vite, 120 ECTS) dhe Diplomë Bachelor (3.5 vite, 210 ECTS).

fulltime

Të gjitha programet e studimit përfshijnë:

  • I gjithë plan programin mësohet në Gjuhën Angleze
  • Gjatë gjithë programit të studimit ofrohen mësime të Gjuhës Angleze Akademike dhe Gjuhës Angleze për Biznes
  • Mundësia për të përfunduar studimet Bachelor në 3.5 vite, ku semestri final i dedikohet punës praktike dhe punimit të diplomës.
  • Arkreditim ndërkombëtar (EVALAG)
  • Diplomë të dyfisht dhe/ose të trefisht me partnerët tanë nga Danimarka: Lillebaelt Academy for Professional Education and Lithuania: V.A. Graiciunas School of Management.
  • Motoja ” Nga Teoria në Praktikë”, me fokus të punësimit gjatë gjithë ciklit të studimit.

Studentët regjistrohen në njërën nga tri programet e studimit në këto fusha:

Marketing dhe Menaxhment (AP) ose Bachelor në Shitje Ndërkombëtare dhe Marketing
Administrat Publike (AP) ose Bachelor në Menaxhim të Shërbimeve Publike
Menaxhim i Mjedisit dhe Agrikulturës (AP dhe Bachelor)

 Shkarkoni
#  Përshkrimi  Shkarko si
1  Pse të studioni në IBCM pdf_icon
2  Certifikata e Akreditimit – Akreditimi Institucional pdf_icon
IBCM

IBCM