Erasmus+

ERASMUS+ është program i Komisionit Europian që ka për synim të rris shkathtësitë dhe punësueshmërinë, si dhe të modernizoj shkollimin, trajnimin dhe punën për të rinjtë. Ky program ofron mundësi për t’u shkolluar, trajnuar, dhe të fitoni përvojë pune dhe punë vullnetare jashtë vendit.

Programi përkrahë partneritetin transnacional mes institucioneve shkollore dhe trajnuese për të shtuar bashkëpunimin dhe të lidh botën e shkollimit me atë të punës duke spikatur mungesat e shkathtësive me të cilat përballet Europa.

IBCM merr pjesë aktivisht në programet e ERASMUS+ me një rrjet të madh partnerësh nga Ballkani Përendimor dhe Europa.

Erasmus

IBCM

IBCM