Partnerët

IBCM është një bashkëpunim në mes të SPARK, Akademisë për Edukim të Lartë Profesional Lillebaeltsi dhe rrjetit europian për edukim, SPACE. 

Institucionet daneze i ofrojnë IBCM-së kurrikulën. Për më tutje, profesorët nga këto institucione rregullisht vizitojnë IBCM-në për të trajnuar mësimdhënësit lokal dhe për të siguruar cilësi të lartë në mësimdhënien e tyre. Përveç kësaj, në fund të studimeve të tyre, studentët e IBCM-së marrin diploma të dyfishta nga Akademia për Edukim të Lartë Profesional Lillebaelt.

SPACE, garanton cilë   sinë e përgjithshme të programeve edukative të ofruara në IBCM.

space-logo-180x50                      partner2

partner1                                     ucldklogo-102x130

IBCM

IBCM