Objektet

Objektet
International Business College Mitrovica gjatë këtij viti do të filloj ndërtimin e objekteve të reja. Kjo do të përfshijë objektet me kampuse të reja dhe konvikte, restaurant dhe godina të ICT-së. Ndërtimi pritet të filloj gjatë muajve të ardhshëm. Dy kampuset e reja do të ndërtohen në veri dhe jug të Mitrovicës. Ato planifikohen të jenë me kualitet të lartë dhe në trend me standardet ndërkombëtare të edukimit.

IBCM

IBCM