Mjedisi dhe bujqësia

Mjedisi & bujqësia

Ne propozojmë solucione për menaxhimin e problemeve kyçe të mjedisit dhe prodhimin bujqësor duke u bazuar në ekspertizën e praktikave dhe trendeve më moderne të mjedisit dhe agrobiznesit.

Ekspertiza: Ekologjia, menaxhimi i burimeve natyrore, siguria e ushqimit, cilësia e ushqimit, energjia e ripërtëritshme, menaxhimi i mbeturinave, konzervimi, ruajtja dhe menaxhimi i habitatit.

IBCM

IBCM