Kursi përgatitor i anglishtes

Përgatituni për të studiuar në anglisht në IBCM- bashkojuni Kursit Përgatitor të Anglishtes!

Kurset tona të EPC ofrojnë mënyrë të përballueshme për të përmirësuar aftësitë tuaja në anglisht para se t’i filloni studimet në IBCM!

Me një kosto prej vetëm 10 eurosh në muaj, programi katër mujor përfshinë klasa nëntëdhjetë minutëshe prej tre herë në javë.

EPC është FALAS për studentët e regjistruar të IBCM-së (të cilët paguajnë tarifën e regjistrimit) si dhe për studentët aktual të IBCM-së.

Kurset ofrohen nga niveli elementar deri tek ai mbi mesatar dhe me rastin e mbarimit ofrohen çertifikata.

Programi është i hapur për të gjithë të interesuarit mbi moshën 16 vjeçare.

Për më shumë informata se si t’i bashkoheni klasave të EPC, kontaktoni student.service@ibcmitrovica.eu ose telefononi:

+381 (0) 28 534 834
+386 (0) 49 333 990

IBCM

IBCM