Donatorët

International Business College Mitrovica (IBCM) është themeluar në mars të vitit 2010 nga donacionet e Agjensisë Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA), Ministrisë së Punëve të Jashtme të Danimarkës,

Ministrisë për Zhvillim dhe Bashkëpunimit të Holandës, dhe Ambasadës Britanike në Prishtinë si dhe Konfederatës Zvicerane.

British

Swiss

dutch_ministry_of_foreign_affairs

clip_image002

swedish_logo_low_res_(2)

IBCM

IBCM